Soutěžní kategorie 

Abyste mohli s námi soutěžit a vyhrávat, musíte si zvolit správné téma. Zde nabízíme výpis soutěžních kategorií pro letošní ročník. Netrefili jsme se? Nezoufejte a vytvořte si vlastní téma... Těšíme se na Vaše soutěžní práce.

1. Zadání na téma bezpečnost

 1. Bezpečnost a bezpečnostní technologie
 2. Technologie ochrany osob a majetku
 3. Ochrana kritické infrastruktury
 4. Bezpečnost informačních technologií
 5. Bezpečnostní management

2. Telekomunikace & ICT

 1. Infrastruktura elektronických komunikací
 2. Služby elektronických komunikací
 3. Hardware
 4. Software
  1. Bitmapový grafický editor v C#
  2. Programování procesorů s jádrem ARM32
 5. Volím jiné téma

3. Elektronika

 1. Vysokonapěťový regulovatelný stabilizovaný zdroj
 2. Zpracování číslicového signálu z více jak 50 zdrojů signálu pomocí FPGA
 3. Přenášení hlasového hovoru pomocí bluetooth

4. Strojírenství, Doprava & ENERGETIKA

 1. Strojírenství
 2. Doprava
 3. Energetika
 4. Aerodynamika
  1. Nízkorozpočtové aerodynamické váhy
  2. Systém pro odsávání mezní vrstvy a návrh systému pro simulaci ubíhající vozovky
  3. Návrh vstupní části kolektoru pro aerodynamický tunel
  4. Návrh traverzovacího systému pro měření veličin v aerodynamickém tunelu
 5. Volím jiné téma

5. Medicína, Biotechnologie & Přírodní vědy

 1. Zdravotnický materiál
 2. Léky & Léčiva
 3. Léčebné postupy
 4. Biomedicína
 5. Volím jiné téma

6. Zemědělství, Lesnictví & Ochrana přírody

 1. Zemědělství
 2. Lesnictví
 3. Ochrana přírody
 4. Volím jiné téma

7. Humanitní vědy, média & kultura

 1. Sociální aspekty transferu technologií
 2. Ekonomické aspekty transferu technologií
 3. Film & transfer technologií (výzkum, vývoj)
 4. Média & výzkum, vývoj a transfer technologií
 5. Volím jiné téma

8. Daňové zvýhodnění VaV

8.1 Extra téma - Daně trošku jinak...

 1. Vytvoření kalendáře daní a poplatků ČR pro Energoklastr CTT Vysočina pro rok 2014
Společnost Energoklastr CTT Vysočina vyhlašuje mimosoutěžní téma v rámci univerzitní soutěže Technology Cup 2013. Nejlepší návrh bude odměněn cenou poroty a bude realizován pro využívání společnosti a celého projektu.
 
Kritéria hodnocení:
 • Kreativita
 • Zpracování
 • Nápad
 • Vzhled x funkčnost

9. Architektura a Urbanismus

 1. Architektonicko-urbanistická studie zabývající se problematikou Center transferu technologií
 2. Architektonicko-urbanistická studie stavby/souboru staveb řešící téma progresivních technologií 21. století

* Pro výběr tématu je třeba se přihlásit.

Pokud jste si z námi nabízených témat nevybrali zvolte si Vlastní téma. Stačí se držet třech základních principů pro tvorbu vlastních témat:

 • Musí spadat do některé z kategorií soutěže.
 • Musí se týkat vědy a výzkumu nebo transferu technologií.
 • Musí se jednat primárně o technické řešení či související aspekty technického řešení.